Hívjon emeltdíjas számaink egyikén! Munkaügy: +0690900970 | Munkavédelem: +0690900971

Munkaügy

Azonnali telefonos segítségnyújtás. FIGYELEM! A Pánikgomb telefonszámok hívása minden esetben emeltdíjas percdíjjal történik!

Munkaügyi ellenőrzést kapott, és lehet, hogy nincs minden rendben? Úgy érzi, hogy szakmai segítségre van szüksége a hatósági ellenőrzés sikeres lebonyolítása érdekében?

Munkaügy

Azonnali telefonos segítségnyújtás. FIGYELEM! A Pánikgomb telefonszámok hívása minden esetben emeltdíjas percdíjjal történik!

Munkaügyi ellenőrzést kapott, és lehet, hogy nincs minden rendben? Úgy érzi, hogy szakmai segítségre van szüksége a hatósági ellenőrzés sikeres lebonyolítása érdekében?

Képviseljük a hatóság előtti segítünk önnek!

Nem érti, hogy a felügyelők pontosan mit hiányolnak? Lehet, hogy át kellene nézni egy szakembernek a cég munkaügyi dokumentációját, mielőtt bemutatja a hatóságnak? Nincs kedve személyesen megjelenni a hatóság előtt, inkább rábízná ezt a feladatot szakemberre? Várjon! Ne tegyen semmit!

Vegye fel velünk a kapcsolatot, mi már sokaknak segítettünk!

Az első, és legfontosabb: Ha szeretné, hogy együttműködjünk Önnel, legjobb, ha

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉST MEGKEZDÉSEKOR – A PÁNIKGOMBOK HASZNÁLATÁVAL – IGÉNYBEVESZI AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSUNKAT, VAGY – HA ERRE NEM VOLT MÓDJA – A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉST KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL FELKERESI MUNKATÁRSUNKAT, ÉS EZEKEN KÍVÜL NEM TESZ SEMMILYEN TOVÁBBI LÉPÉST, AMÍG KAPCSOLATBA NEM LÉPETT VELÜNK!!!

Munkatársunk felveszi Önnel személyesen a kapcsolatot, és az Ön által megadott helyszínen tájékozódik az ellenőrzés körülményeiről. Ennek keretén belül közreműködik az ellenőrzéshez szükséges dokumentáció átvizsgálásában, segítséget nyújt a bemutatandó dokumentumok előkészítésében. Részletes tájékoztatást ad a cég munkavállalói számára, hogy amennyiben további nyilatkozattételi kötelezettség terheli őket, a jogszabályi előírások szerint milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rájuk. Igény esetén cégünk átvállalja a hatóság előtti megjelenést, és a szükséges nyilatkozatok megtételét!

KONKRÉT ÜGYBEN VAN SZÜKSÉGE ESETI SEGÍTSÉGRE, TANÁCSADÁSRA? ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE!

 • Szolgáltatásunk magában foglalja az eseti tanácsadás lehetőségét. Ennek során konkrét munkaügyi típusú probléma megoldásában, konkrét ügy vitelében igyekszünk partnerünk segítségére lenni.
 • Szakmai segítséget nyújtunk munkaügyi típusú jogszabályok értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában, eseti jelleggel jelentkező probléma megoldásában.
 • Erre irányuló megbízás esetén átvállaljuk a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő írásbeli jognyilatkozatok, fennálló munkaviszony esetén a szükséges módosítások, a munkaidő, és pihenőidő nyilvántartására, valamint a munkaidő beosztására szolgáló dokumentáció megszerkesztését, meglévő dokumentáció áttekintését, ellenőrzését.
 • Tájékoztatjuk partnerünket az aktuális munkaügyi vonatkozású jogszabályokról, kérdés esetén az éppen aktuális hatósági ellenőrzések irányelveinek jellemzőiről, a jogszabályoknak való megfelelés időszerű teendőiről.
 • Igény esetén a jogszabályok adta környezet függvényében segítünk kidolgozni az optimális és költséghatékony működés feltételeit mind a dokumentáció, mind a napi működés tekintetében.
 • A munkaidő-beosztásról, illetve annak nyilvántartásáról rendelkező jogszabályi előírások rendelkezéseinek szem előtt tartásával igény esetén segítséget nyújtunk a munkaidő-beosztásra, illetve a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó előírások értelmezésében, a beosztások szabályos és hatékony elkészítésében, valamint a nyilvántartások szabályszerű, de egyszerű vezetésében.
 • Igény esetén segítséget nyújtunk a munkabérek mértékére és kifizetésére, valamint a bérpótlékokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezésében.
 • Segítséget nyújtunk új munkavállaló belépése esetén a munkaviszony, vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésének adminisztratív, és egyéb teendői során, továbbá a munkaviszony megszűnése esetén jellemző kérdések megnyugtató és szabályszerű lebonyolításában.

JÓ ÖTLETNEK TARTJA, HOGY HOSSZÚTÁVON EGYÜTTMŰKÖDJÜNK ÖNNEL? ÖRÖMMEL!

Már nem győzi a folyamatos munkaügyi adminisztrációt? Könyvelője sem úgy foglalkozik ezzel, ahogy kellene, ezért minden feladat Önre hárul? Változtatni szeretne?

Akkor jöjjön hozzánk, segítünk! És megígérjük, hogy a jövőben semmilyen munkaügyi gondja nem lesz, és erre még garanciát is vállalunk!

 • Szolgáltatásunk részeként partnereinkkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk igény szerint személyesen, elektronikus levelezés útján, továbbá bármely napon és bármely napszakban telefonon.
 • Folyamatosan vizsgáljuk a teljes, különösen a havi rendszerességgel készülő munkaügyi dokumentációt az összes megfelelési szempont figyelembevételével.
 • Új munkaviszony létesítésekor átvállaljuk a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő írásbeli jognyilatkozatok, meglévő munkaviszony esetén a szükséges módosítások, a munkaidő, és pihenőidő nyilvántartására, valamint a munkaidő beosztására szolgáló dokumentáció megszerkesztését, ellenőrzését, rendszeres figyelemmel kísérését.
 • Folyamatosan tájékoztatjuk a munkáltatót, igény esetén a munkavállalókat is a folyamatosan változó jogszabályokról, a hatósági ellenőrzések irányelveinek jellemzőiről, a jogszabályoknak való megfelelés aktuális teendőiről.
 • Folyamatosan szem előtt tartjuk a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, és a költséghatékonyság optimális egyensúlyának szempontrendszerét, a jogszabályok adta környezet függvényében minden esetben kidolgozzuk a legoptimálisabb működés feltételeit mind a dokumentáció, mind a napi működés tekintetében.
 • Minden esetben a különböző szerződéstípusok, és különböző munkakörök specifikus sajátosságainak figyelembe vételével, a megállapodások tartalmi elemeinek esetleges megváltoztatásáról szóló javaslatok kidolgozásával törekszünk költséghatékonyabbá tenni partnerünk vállalatának működését.
 • A munkaidő-beosztásról, illetve annak nyilvántartásáról, munkaidőről, pihenőidőről rendelkező jogszabályi előírások rendelkezéseinek szem előtt tartásával folyamatos segítséget nyújtunk a munkaidő-beosztásra, illetve a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó előírások értelmezésében, a beosztások szabályos és hatékony elkészítésében, valamint a nyilvántartások szabályszerű, de egyszerű vezetésében, továbbá a munkabér és pótlékainak optimalizálásával kapcsolatos kérdésekben.
 • Folyamatos segítséget nyújtunk új munkavállaló belépése esetén a munkaviszony, vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésének adminisztratív, és egyéb teendői során, továbbá a munkaviszony megszűnése esetén jellemző kérdések megnyugtató és szabályszerű lebonyolításában.
 • Hatósági ellenőrzés esetén megkülönböztetett odafigyeléssel állunk partnerünk rendelkezésére!
Személyre szabott árajánlat

A Pánikgombokkal indított hívások emelt díjas telefonhívások.

Egyéb szolgáltatásainkat a „Szolgáltatások” menüpontban találja. Kérjen ajánlatot most!

SOK AZ ADMINISZTRÁCIÓ? SE IDEJE, SE TÜRELME NINCS, HOGY A FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ CÉGES DOKUMENTÁCIÓT AKTUALIZÁLJA?

Szolgáltatásunk részeként vállaljuk mindennemű munkaügyi vonatkozású dokumentáció elkészítését és rendelkezésre bocsátását. A munka világában mind a munkaviszony, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése, a munkaviszony fennállása, illetve megszűnése, továbbá a mindennapi működés folyamatos írásbeliséget követel meg a felektől.

Társaságunk átvállalja bármilyen, a cég működése során szükségessé váló, a felek közt létrejövő, fennálló, vagy megszűnő foglalkoztatási kapcsolat tartalmi elemeiből fakadó élethelyzet esetén alkalmazandó, konkrét, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentum megszerkesztését.

A TIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

Szeretné teljesen legálisan, de egy kicsivel „szabadabb” keretek között foglalkoztatni munkavállalóit, és így akár jelentős járulék-megtakarítást elérni? Ha igen, akkor Önnek is ajánljuk az atipikus foglalkoztatási formákat. Érdekli a dolog, többet akar tudni? Keressen minket most, segítünk!

Szolgáltatásunk részeként igény esetén részletesen tájékoztatjuk érdeklődő partnereinket azokról az ún. atipikus foglalkoztatási formákról, illetve e foglalkoztatási formákból fakadó előnyökről, melyek egyrészről eltérnek a hagyományos, határozatlan idejű, alkalmazott munkaviszonyban történő teljes munkaidős foglalkoztatástól, másrészt úgymond „feszegetik a munka világának határait” azzal, hogy amennyiben a foglalkoztatási jogviszony tartalmi elemeinek vizsgálata során a jogviszony elemei többségükben nem a munkaviszony sajátosságait hordozzák magukban, lehetőséget biztosítanak a feleknek a munkaviszony kötött szabályrendszeréhez képest egy szabadabb eszközrendszer kialakítására.

Így különösen:

 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben nevesített atipikus foglalkoztatási formák (határozott idejű munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, részmunkaidős foglalkoztatás, behívás alapján történő munkavégzés, munkakör megosztás, kötetlen munkarend, távmunkavégzés, home office, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, több munkáltató által létesített munkaviszony, diákmunka, köztulajdonban álló munkáltató, vezető állású munkavállalók munkaviszonya, cselekvőképtelen munkavállaló által létesíthető munkaviszony) jellemző sajátosságai,
 • Az alkalmi foglalkoztatás sajátosságai
 • Más munkáltatónál történő munkavégzés sajátosságai,
 • A közfoglalkoztatásra vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai,
 • A közszférára vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai,
 • Speciális szabályozással rendelkező munkaviszonyok (pl. utazó munkavállalók,
 • egészségügyi dolgozók, stb). sajátosságai,
 • A Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben nevesített szociális- és foglalkoztatási szövetkezetekről szóló jogi szabályozás sajátosságai.
Szakértőnk

Dr. Tihanyi Tamás

Szakvizsgázott jogász, munkajogi szakjogász
9 évig dolgozott munkaügyi felügyelőként a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervénél. 2015. óta munkatársa az Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft-nek. A PÁNIKGOMB munkajogi részét vezeti, egyben K + F munkatárs is, aki meghatározó szerepet tölt be a PÁNIKGOMB sikeres működtetésében, fejlesztésében.